Шановний покупець!
Ми дякуємо Вам за Ваш вибір і сподіваємося, що придбане Вами обладнання задовольнить усі Ваші потреби.


Основні технічні характеристики виробу зазначені на заводській табличці або на упаковці. Просимо Вас уважно вивчити інструкцію з монтажу та експлуатації і керуватися зазначеними в ній вимогами.
При покупці виробу, будь ласка, перевірте вірність заповнення гарантійного талону та обов'язково ознайомтесь з умовами гарантійного ремонту.
З питань гарантійного та після гарантійного ремонту просимо Вас звертатися до сервісного центру, координати якого зазначені на зворотній стороні гарантійного талону.


Умови гарантійного обслуговування
1.    Вимоги споживача щодо гарантійного ремонту, які відповідають законодавству, можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну. Термін дій гарантії становить 1 рік (12 місяців) з дня продажу.
2.    Для підтвердження факту купівлі обладнання у випадку гарантійного ремонту або при пред'явленні інших, передбачених законодавством, вимог необхідно мати повністю заповнений гарантійний талон з печаткою.
3.    Виконання гарантійних зобов'язань здійснюється на вибір сервісним центром шляхом безкоштовного ремонту чи заміни обладнання, на яке надійшла рекламація. Сервісний центр залишає за собою право вирішення питання про доцільність його заміни або ремонту. Замінене за гарантією обладнання (деталі, вузли) залишається у сервісного центра.
4.    Гарантійний термін експлуатації відремонтованих та/або замінених складових частин та/або вузлів відраховується від дня видачі споживачеві товару після ремонту і становитиме 6 місяців, але не менше строку дії гарантії на виріб в цілому.
5.    В гарантійному талоні робиться відмітка про виконаний ремонт з датою закінчення ремонту та підписом представника сервісного центру.
6.    До гарантійного обслуговування не приймається обладнання з порушенням в оформлені гарантійного талону (незаповнені графи, відсутність печатки торгової організації).
7.    Гарантійні зобов'язання не поширюються на обладнання, що одержало пошкодження в результаті:
- неправильного електричного, гідравлічного, механічного підключення;
-    використання обладнання не за призначенням або не відповідно до інструкції з монтажу й експлуатації;
-    експлуатація обладнання з відхиленням від номінальних параметрів, що викликані неправильним підбором обладнання;
-    запуску насосів без води (або іншої рідини, що перекачується) або з недостатнім вхідним тиском;
-    транспортування та зберігання, що не відповідає правилам, зазначеним на упаковці та в інструкції з монтажу й експлуатації;
-    зовнішніх механічних впливів;
-    потрапляння в середину обладнання (гідравлічну та електричну частину) сторонніх предметів, рідин та комах;
-    невідповідності електричного живлення відповідним Державним технічним стандартам і нормам та характеристикам, зазначеним на заводській табличці та в інструкції з монтажу й експлуатації;
-    відсутності чи неправильно налаштованих або підібраних приладів автоматики та захисту, щитів керування;
-    затоплення, пожежі, блискавки, перепаду напруги в електромережі й інших форс-мажорних обставин;
-    дефектів систем, з якими експлуатувалося обладнання;
-    розбирання та ремонту, зробленого особою, що не є представником Сервісного центру.
8.    Гарантійні зобов’язання не поширюються на експлуатаційний знос швидкозношуваних вузлів та складових частин обладнання (наприклад, механічних ущільнень валу, підшипників, робочих коліс), що викликаний важливими умовами експлуатації, а також регламентну зміну відпрацьована масла або мастила.
9.    До гарантійного обслуговування не відноситься чищення обладнання зовні та всередині.
      Сервісний центр не несе відповідальності за можливі витрати , пов’язані з   монтажем і демонтажем гарантійного обладнання, а також за збиток, нанесений іншому обладнанню, що знаходиться в покупця, у результаті несправностей (або дефектів), що виникли протягом гарантійного періоду, якщо така несправність (або дефект) виникли не з вини його.
10.    Діагностика обладнання, проведена у випадку необґрунтованості претензій до працездатності техніки і відсутності конструктивних несправностей, є платною послугою й оплачується клієнтом.
11.    Для монтажу, введення в експлуатацію та технічного обслуговування побутового та промислового обладнання рекомендуємо Вам звертатися до уповноважених спеціалістів.